Totalløsninger på kloakarbejde

Alle former for kloakarbejde

Ingemann Anlæg & Entreprise har tilknyttet en autoriseret kloakmester, så vi er i stand til at udføre alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri.

Vi udfører totalløsninger på alt kloakarbejde fra almindelige reparationer og nybyggeri hos private og industri samt nedsivning i det åbne land. Vi har erfaring med kloakseparering, hvor spildevand og regnvand bliver adskilt. Herved belastes kloakledningerne mindre, og det vil kunne hindre problemer med oversvømmede kloaker.

Arbejdet udføres med høj faglig kompetence, og vi påtager os naturligvis ansvaret for, at kloakarbejdet udføres efter foreskrifterne, at installationen er i forsvarlig stand, og at de nødvendige tilladelser er på plads.

Vi hjælper med fejlfinding og dokumentation af de lokale kloakforhold.

Stor erfaring med kloakopgaver:

Vi har erfaring med følgende indenfor spildevand og kloak::

  • Planlægning og rørlægning
  • Slitage
  • Brud på rør
  • Indtrængende trærødder
  • Nedsivning
  • Rotter
  • Skjulte brønde
  • Kloakseparering
parallax background