Nedsivningsanlæg til dit hus i det åbne land

Udskift din septiktank med et nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg kan være løsningen til bortledning af husspildevand, hvis du bor uden for et kloakeret område. Husspildevand er spildevand, der ikke indeholder andre stoffer end, hvad der sædvanligvis er i spildevand fra husholdninger.

Et nedsivningsanlæg fås i varierende størrelse til private husstande fra 5 til 15 personer. Anlæggene fungere enten ved at væsken fra tanken selv løber ud af tanken og videre ud i sivestrenge til den omkringliggende jord eller ved at væsken pumpes ud i sivestrengene, med en indbygget pumpe i tanken, til den omkringliggende jord. Nedsivningsanlæg med pumpe laver en mere jævn fordeling af væsken i sivestrengene.

Fakta om nedsivningsanlæg

  • Etableres når jordbundsforhold og grundvandstand gør det muligt. Jorden skal være sandholdig
  • Renser for alle renseklasser
  • Nedsivningsanlæg fylder fra 30 m2 og opefter
  • Skal placeres i et udyrket område
  • Anlægget er nedgravet, så oftest er det 2 dæksler vil kunne ses. Dog kan det i nogle tilfælde være en fordel at hæve anlægget en smule
  • Der er afstandskrav til vandområder, drikkevandsboringer ect.
  • Forbrugsafgift for ikke godkendt anlæg 3,80 kr per m3
  • Forbrugsafgift for godkendt anlæg 0,50 kr per m3

Du skal have tilladelse af kommunen til at anlægge et nedsivningsanlæg. De udsteder spildevandstilladelsen, da der skal sørges for indfrielse af stofreduktionskrav på bl.a. fosfor. Derudover er der krav til minimumsafstand til grundvejsspejl, afstand til vandindvindingsanlæg og vandløb m.v. Ingemann Anlæg & Entreprise assisterer dig med tilladelsen, som kan tage mellem 1-6 uger.

Så kontakt os allerede i dag for at høre mere om et nedsivningsanlæg til dit hus eller sommerhus.

parallax background